Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

 Nařízení obce Buk - TRŽNÍ ŘÁD

TRŽNÍ ŘÁD obec Buk.pdf

TRŽNÍ MÍSTO tabulka.pdf

PŘÍLOHA č.1 - Tržnímu řádu - nařízení obce Buk.pdf

          1.5.2015

   
OZV č. 1/2012 o stanovení pravidel pro pohyb psů a jiných zvířat na veřejném prostranství v obci Buk a vymezující prostory pro volné pobíhání psů       15.12.2015
OZV č.2/2015 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

15.12.2015

OZV č.2/2010 - o místním poplatku ze psů

1.1.2011

OZV č.3/2010 - o místním poplatku ze vstupného

1.1.2011

OZV č.4/2010 – o místních poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.2011

OZV č.1/2015  - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Buk           1.5.2015

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Usnesení zastupitelstva

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Důvod a způsob založení obce Buk

Obec Buk (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

16. 9. Ludmila

Zítra: Naděžda

Aktuality

Termíny svozu komunálního odpadu pro rok 2019.pdf

Nábor Policie ČR 2018.pdf

Info o soutěži vesnice roku 2016

Mimořádné ocenění

Důležité varování Policie ČR

Důležité varování Policie ČR.pdf

Rady v nepříznivé životní situaci

IMG.jpg 

Varování hasičů před topnou sezonou

Varování hasičů.pdf

Upozornění k vypalování trávy a porostů

Leták pálení trávy.pdf

Počasí

 

Návštěvnost stránek

115668
obecbuk_footer1.png