Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

 Nařízení obce Buk - TRŽNÍ ŘÁD

TRŽNÍ ŘÁD obec Buk.pdf

TRŽNÍ MÍSTO tabulka.pdf

PŘÍLOHA č.1 - Tržnímu řádu - nařízení obce Buk.pdf

          1.5.2015

   
OZV č. 1/2012 o stanovení pravidel pro pohyb psů a jiných zvířat na veřejném prostranství v obci Buk a vymezující prostory pro volné pobíhání psů       15.12.2015
OZV č.2/2015 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

15.12.2015

OZV č.2/2010 - o místním poplatku ze psů

1.1.2011

OZV č.3/2010 - o místním poplatku ze vstupného

1.1.2011

OZV č.4/2010 – o místních poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.2011

OZV č.1/2015  - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Buk           1.5.2015

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Usnesení zastupitelstva

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Důvod a způsob založení obce Buk

Obec Buk (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

21. 11. Albert

Zítra: Cecílie

Aktuality

Termín svozu kom. odpadu 2018.pdf

Kulturní a sportovní kalendář Buk 2018.pdf

Info o soutěži vesnice roku 2016

Mimořádné ocenění

Termín svozu nebezpečného odpadu

Termín svozu nebezpečného odpadu 2016.jpg

Zkušební termín kontejneru na Bioodpad

 Velký kontejner na Bioodpad

Důležité varování Policie ČR

Důležité varování Policie ČR.pdf

Rady v nepříznivé životní situaci

IMG.jpg 

Varování hasičů před topnou sezonou

Varování hasičů.pdf

Upozornění k vypalování trávy a porostů

Leták pálení trávy.pdf

Počasí

 

Návštěvnost stránek

093518
obecbuk_footer1.png