Současnost

Obec Buk je obcí Přerovského okresu a Olomouckého kraje. Leží na severovýchodě 7 km od Přerova v nadmořské výšce 240-285 m. V současné době žije v obci 356 občanů. Obec má dobré autobusové spojení s Přerovem a dostatečnou občanskou vybavenost. Jedinou zajímavostí v obci je kaple svatého Urbana z poloviny 18. století, je to barokní lidová stavba se šestibokou věžičkou. Obec Buk má dlouholetou historii, první písemná zpráva je z roku 1275 kde se připomíná Vlk z Buku, jakožto svědek s Lumírem z Věrovan a Předborem z Citova na listině pro klášter hradištský. Obec Buk je součástí mikroregionu "Pobečví" v němž je zapojeno 12 obcí, která se nachází v okolí řeky Bečvy.kaple sv. Urbana

Buk je středně velkou obcí ležící 7 km severovýchodně od Přerova. Katastrální výměra obce je 378 ha v nadmořské výšce 250 m n.m. V roce 1794 zde bylo 34 domů a 239 obyvatel. V roce 1980 už v obci Buk bylo 110 domů a 426 obyvatel. Při posledním sčítání v roce 2001 bylo v obci 126 domů a 375 obyvatel.
První písemná zmínka o Buku je z roku 1275, kde je uváděn pán Vlk z Buku jakožto svědek s Lumírem z Věrovan a Předborem z Citova na listině pro klášter hradišťský. V roce 1375 vlastnil dvůr z Buku pan Franc z Kunovic. A majitelé se neustále měnili. Až roku 1668 byl Buk spojen s rokytnickým panstvím.
Po zřízení velkoprosenické fary v roce 1784 byla obec Buk přifařena do Velkých Prosenic. Uprostřed obce stojí místní kaple zasvěcená svatému Urbanu, je to barokní lidová stavba se šestibokou hvězdičkou, postavená v polovině 18. Století. Před domem č.p. 35 je socha sv., Jana Nepomuckého, barokní práce z poloviny 18. století, která je mírně zdevastovaná. budova OÚ a MŠ
V roce 1909 byla v Buku postavena jednopatrová dvoutřídní škola. Nad dveřmi je bysta J.A.Komenského a na stěně deska padlým z 1.světové války. V současné době je budova školy opravena a je v ní mateřská škola, obecní knihovna a obecní úřad.
Od roku 1908 až do začátku 1.světové války posílal každého roku rolnický spolek „Ruské zrno“ v Petrohradě do Buku mladé chovance, aby se od zdejších rolníků přiučili našemu hospodářství. 5.6.1910 zde o tom beseduje s místními rolníky pan profesor T.G.Masaryk, dokladem je pamětní deska umístěná na obecním hostinci.
V roce 1912 byl do obce zaveden elektrický proud a provedeno osvětlení obce. Na začátku druhé světové války byla kronika obce převezena do Zemského archívu v Brně, odkud byla v listopadu 1946 vrácena obci.
V roce 1945 bylo na katastru obce obnoveno pěstování chmele, byl vybudován vodovod, dokončena dešťová kanalizace a dobudována požární nádrž. V roce 1983-84 v rámci akce „Z“ probíhá výstavba chodníků.
1990: Obec Buk se stává samostatnou obcí, získává v restituci zpět 40 ha lesa. Následkem kůrovcové kalamity je 80% lesa vykáceno. Z prodeje dřeva se obec rozhodla provést plynofikaci. Byl rekonstruován obecní dům z kterého získala obec 4 byty pro místní občany. V obci působí aktivně ženy, které pravidelně cvičí v místním oddíle Sokola, dále muži, kteří hrají v okresním přeboru stolní tenis. Úspěšně působí i hasičský sbor, který byl založen v roce 1905. Také myslivecké sdružení „Podhájí“ vyvíjí úspěšně činnost.
Obec Buk má velmi dobrou dopravní obslužnost a dostačující občanskou vybavenost.

V obci je mateřská škola,Buk 21
751 21 Prosenice,
tel: 581 226 039, 775 211 501
ředitelka Mateřské školy  Ivana Hájková 
Otevírací doba 6:30 - 16:00
www.obecbuk.eu/skolka
e-mail: skolka@obecbuk.eu

Firmy v obci

Prodejna potravin, karosárna, malíř pokojů,stolářská provozovna a elektromontér. Co se týče vybavenosti obce, je zde veřejný vodovod,dešťová kanalizace, plynovod zajištěn svoz tříděného a komunálního odpadu.
nahoru

 

16. 12. Albína

Zítra: Daniel

Aktuality

Nábor Policie ČR 2018.pdf

Kulturní a sportovní kalendář Buk 2018.pdf

Info o soutěži vesnice roku 2016

Mimořádné ocenění

Termín svozu nebezpečného odpadu

Termín svozu nebezpečného odpadu 2016.jpg

Zkušební termín kontejneru na Bioodpad

 Velký kontejner na Bioodpad

Důležité varování Policie ČR

Důležité varování Policie ČR.pdf

Rady v nepříznivé životní situaci

IMG.jpg 

Varování hasičů před topnou sezonou

Varování hasičů.pdf

Upozornění k vypalování trávy a porostů

Leták pálení trávy.pdf

Počasí

 

Návštěvnost stránek

095554
obecbuk_footer1.png