DOTACE    

 

                    Oprava a dobudování technického zázemí obce Buk

 

Oprava a dobudování technického zázení obce Buk.jpg 

 

                                                          Kanalizace  a ČOV Buk

 

Kanalizace a ČOV Buk_0001.jpgRekonstrukce chodníku podél krajské komunikace III/4368 obce
Buk - naproti školy

Plakat dotace chodník kopie.jpg

Název projektu: Rekonstrukce chodníku podél silnice III/4368, obce
Buk - naproti škole

Prioritní osa: 4 Komunitně vedený místní rozvoj

Specifický cíl 1.2: 4.1: Posílení komunitně vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
a aktivitaze místního potenciálu

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce místních chodníků v obci
Buk podél krajské komunikace III/4368. Realizací projektu dojde ke
zlepšení bezpečnosti v obci Buk, k jednoduššímu přístupu pro
tělesně či zrakově postižené obyvatele obce Buk a v neposlední
řadě ke zvýšení atraktivity obce. Rekonstruovaný chodník bude
obsahovat bezbariérové prvky, které umožní zlepšený pohyb osobám
se sníženou schopností pohybu a orientace, a to včetně zlepšení
jejich pohybu při využívání integrované veřejné dopravy,
jelikož chodník vede právě k zastávce veřejné autobusové
dopravy.PŘEDMĚTNÝ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

 

Vybudování nové chodníkové trasy podél silnice III/4368 obec Buk- U hasičské zbrojnice

Na tento projekt finančně přispěl Olomoucký kraj na základě smlouvy

Chodniky-dotace[1].jpg

 

Vybudování nových částí chodníků Před školkou a Nad školkou

Na tento projekt přispěl Olomoucký kraj z Programu obnovy venkova 2016.

Chodníky-dotace.jpg

 

 

Elektrocentrála pro hasiče

Elektrocentrála zakoupená z příspěvku a podpory Olomouckého kraje 2016

P5310319.JPG
 

elektrocentrála dotace.jpg
 

       

 

Veřejné osvětlení obce BUK

Oprava veřejného osvětlení v obci Buk za podpory Olomouckého kraje z příspěvku Programu obnovy venkova 2013.

null

 

Žebřík pro SDH

Vybavení jednotky SDH Buk zakoupeno za finanční podpory Olomouckého kraj v roce 2012

 

Žebřík 8,4m
   

Hasičské helmy

Vybavení jednotky SDH Buk zakoupeno za finanční podpory Olomouckého kraj v roce 2012

 

Hasické helmy

   

Střecha

Výměna střešní krytiny a oprava sociálního zařízení v budově OÚ a MŠ Buk,č.p.21 za podpory Olomouckého kraje z příspěvku Programu obnovy venkova

 POV - polep OÚ Buk -střecha PDF

POV - polep OÚ Buk -střecha

   

Hasičské vozidlo  SDH

Hasičské vozidlo  SDH Buk zakoupené za finanční podpory Olomouckého kraje v roce 2011

 

Hasické auto 4.12.2011

   

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

16. 12. Albína

Zítra: Daniel

Aktuality

Nábor Policie ČR 2018.pdf

Kulturní a sportovní kalendář Buk 2018.pdf

Info o soutěži vesnice roku 2016

Mimořádné ocenění

Termín svozu nebezpečného odpadu

Termín svozu nebezpečného odpadu 2016.jpg

Zkušební termín kontejneru na Bioodpad

 Velký kontejner na Bioodpad

Důležité varování Policie ČR

Důležité varování Policie ČR.pdf

Rady v nepříznivé životní situaci

IMG.jpg 

Varování hasičů před topnou sezonou

Varování hasičů.pdf

Upozornění k vypalování trávy a porostů

Leták pálení trávy.pdf

Počasí

 

Návštěvnost stránek

095554
obecbuk_footer1.png