Územní plán - změna

 

Info o vydání Změny č. 1 územního plánu obce

Zastupitelstvo obce Buk vydalo na 11. zasedání dne 23.3.2012 Změnu č. 1 územního plánu obce Buk jejímž předmětem je úprava podmínek funkční regulace v plochách Rs - plochy rekreace a sportu s tím, že bude možno umístit nový objekt individuální rekreace. Do územně plánovací dokumentace a její dokladové části je možno nahlížet na Obecním úřadě v Buku, Buk 21, v úřední hodiny

Info o vydání změny č.2 územního plánu obce Buk

Zastupitelstvo obce Buk vydalo na 10. zasedání dne 6.2.2012 Změnu č. 2 územního plánu obce Buk jejímž předmětem je změna využití ploch s rozdílným způsobem využití - plochy orné půdy na plochy určené k plnění funkce lesa u pozemků ve zjednodušené evidenci č. 169/15 a č. 169/2 oba v k.ú. Buk. Do územně plánovací dokumentace a její dokladové části je možno nahlížet na Obecním úřadě v Buku, Buk 21, v úřední hodiny.

Info o vydání Změny č. 3 územního plánu obce Buk

Zastupitelstvo obce Buk vydalo na 20. zasedání dne 1.7.2013 Změnu č. 3 územního plánu obce Buk formou opatření obecné povahy, jejímž předmětem je  aktualizace zastavěného území obce. Změnou se v lokalitě Z3/1, kterou představuje pozemek ve zjednodušené evidenci p.č. 350/3 v k.ú. Buk,  vymezuje nová plocha zastavitelného území, která umožní vlatníkovi její využití pro uspokojení potřeby vlastního bydlení. Tot opatření nabylo právní moci dne 17.7.2013.

 

 

Nový územní plán schválený na zasedání dne 28.12. 2016

 

 

 

 

8. 4. Ema

Zítra: Dušan

Termín svozu kom. odpadu 2020.pdf

Nábor Policie ČR 2018.pdf

Info o soutěži vesnice roku 2016

Mimořádné ocenění

Důležité varování Policie ČR

Důležité varování Policie ČR.pdf

Rady v nepříznivé životní situaci

IMG.jpg 

Varování hasičů před topnou sezonou

Varování hasičů.pdf

Upozornění k vypalování trávy a porostů

Leták pálení trávy.pdf

Počasí

 

Návštěvnost stránek

127238
obecbuk_footer1.png