VÍTÁME VÁS U NÁS
,

V MATEŘSKÉ ŠKOLE BUK,

příspěvkové organizaci,

 

která je

 • samostatným právním subjektem zřizovaným obcí Buk
 • její hlavní činností je výhradně předškolní vzdělávání dětí,
  rozvíjení jejich zdravého citového, rozumového a tělesného vývoje a vyrovnávání nerovnoměrností před vstupem do základní školy.

V předškolním vzdělávání dětí využíváme ověřené aktivizující metody, výsledky výzkumů, vzdělávací strategie, myšlenky některých významných osobností, zkušenosti získané ze stáží doma i v zahraničí   :

 • Marie Montessori :
  "Montessoriovská pedagogika tvoří ucelený systém od předškolního období až do konce staršího školního věku. Systém se opírá o princip věkové heterogenity, svobody a samostatnosti, princip vedení, podle kterého je pedagog chápán jako spolupracovník, pomocník dítěte, vedoucí organizátor, podněcovatel dětské svobody."(Spilková,2004)
 • Helen Parkhurstové (Daltonský plán):
  "jde o zdúraznění spolupráce a vytváření sociálního a demokratického vědomí u dětí..."(Průcha, 2012)

  Robert Fulghum :
  "Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské škole."
  Hraj fér.
  Nikoho nebij.
  Vracej věci tam, kde jsi je našel.
  Uklízej po sobě.
  Neber si nic, co to nepatří.
  Když někomu ublížíš, řekni promiň.
  Před jídlem si umyj ruce.
  S
  plachuj.
  Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.
  Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj se a pracuj.
  Každý den si odpoledne zdřímni.
  Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.“


S VAŠI
MI DĚTMI PRACUJE
KVALIFIKOVANÝ TÝM :

Bc. Ivana Hájková -  ředitelka mateřské školy

Bc. Veronika Jandová -  učitelka mateřské školy, speciální pedagožka, vede 
                                                 v MŠ 
logopedická cvičení dětí   

Marta Ochmannová  - kvalifikovaná chůva pro děti od dvou let

Dále s námi spolupracují externí pedagogové, vedoucí a specialisté:

p. Jana Lužová - učitelka mateřské školy,  vede seznamování dětí s anglickým jazykem

PaeDr et. Bc. Eva Stryková- klinická logopedka ( diagnostikuje, vede pravidelné konzultace s rodiči v mateřské škole o vývoji řeči dětí, spolupracuje s nimi i v ambulanci klinické logopedky, konzultuje metody logopedických cvičení s učitelkou)

p. Jana Čudová - vedoucí her dětí s keramickou hlínou

Plavecká škola Přerov, Jaroslav Hýzl - kurzy plavání pro děti

Lyžařská škola - organizuje "Rok s pohybem"www.rokspohybem.webnode.cz

 

O děti, o čistotu, stravování a příjemné prostředí se starají

p.Marta Ochmannová - chůva
                                    
  - školnice

p.Eva Dobrovicsová  -  učitelka MŠ,  zajišťuje ranní dohled nad dětmi            
                                    -  zajišťuje výdej stravy, evidenci strávníků a výběr hotovosti

 ČASOVÝ ROZVRH DENNÍCH ČINNOSTÍ.doc

 

                 JAKÁ JE NAŠE ŠKOLKA ?

                          
                         

                      Jednotřídní, s věkově smíšenou skupinou dětí            
                 zpravidla od tří do šesti let věku a s celkovou kapacitou 30 dětí
              Velká co do prostoru a bohatá co do nabídky 
                       a podnětnosti prostředí a vzdělávacích činností pro děti :


1 místnost s velkými kulatými stoly pro výtvarné, jemněmotorické konstruktivní a badatelské hry, seznamování s literaturou a anglickým jazykem, rozvíjení kultury stolování, diskusí „u  kulatého stolu“aj.

                                              
           1 herna s pódiem pro námětové, konstruktivní hry, pro divadlo, hudební a další hry


 • 2. herna pro skupinové činnosti dětí dle věku a zájmů (pohybové a taneční hry, seznamování dětí s hrou na zobcovou flétnu a na klavír, s prostorem pro 2 leté děti a pro odpočinek dětí, kde má každé "své" lehátko

 • 1 dílnička pro práci dětí s keramickou hlínou

 • 1 logopedický koutek

 • 1 šatna dětí a 2 sociální zařízení celkem pro 30 dětí

 • 2 části zahrady s certifikovanými zahradními prvky

 


 •  pískoviště, vrbové stavby, travnaté hřiště, houpačky, přístřešek
 • venkovní sklad hraček, kde jsou koloběžky, míče, švihadla, křídy, nákladní auta, kočárky, dětské pracovní nářadí pro pomoc s údržbou dvorku, zeleně, odklízení sněhu aj.

 

KE ZLEPŠOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH PODMÍNEK DĚTÍ NÁM VELMI POMÁHAJÍ RODIČE DĚTÍ, JEDNOTLIVÍ SPONZOŘI I SPONZORSKÉ FIRMY :

 • Ing. tomáš Vingrálek
 • p.Marika Vingrálková
 • p. Irena Michálková
 • p.D.Bršlíková
 • p.J.Prudilová
 • p.V.Hluzínová
 • p.Radek Buryánek, Dis
 • p. Karel Fojtů
 • p.Ing. Petr Marek
 • p.Bc.Veronika Marková
 • Fa PROBIN, s.r.o., Praha
 • GAPA GROUP ,a.s.
 • Ing. MARTIN DOKOUPIL
 • pan MARCEL MÁCA
 • ČUDA DVEŘE, truhlářství, Buk 24
 • PLAAN CZECH, s.r.o.
 • Ing.JUDr.Karel Goláň PhD
 • Fa 3S.CZ, s.r.o., Brno
 • Fa NISAINVEST, spol.s.r.o., Jablonec nad Nisou
 • DONE truhlářství

uveřejňování.cz

http://www.uverejnovani.cz

 

Datová schránka právnické osoby Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, dle z.č. 300/2008 Sb.
ID fhw3pv

25. 3. Marián

Zítra: Emanuel

Telefon:
581 226 039
775 211 501

E-mail: skolka.buk@volny.cz

Návštěvnost stránek

009847
obecbuk_footer1.png