KAPACITA MATEŘSKÉ ŠKOLY

- kapacita mateřské školy je 30 dětí
- od školního roku 2017/2018 umožňujeme zájemcům ze stran rodičů
také  individuální vzdělávání v rámci plnění povinné předškolní docházky od pěti let dítěte

- podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
   v platném znění, § 2 odst. 2 , se třída mateřské školy naplňuje
   do 24 dětí a dle § 23 školského zákona č.561/2004 Sb. v plat. znění, 
   odst.
5,  může zřizovatel povolit výjimku z maximálního počtu dětí o 4

  • ve školním roce 2019/2020
    je do mateřské školy zařazeno 28 dětí z obce Buk, Radvanice, Sobíšky, Lazníky, Lýsky, Lazníčky, Zábeštní Lhota ve věku zpravidla od 2 do 6 let a z toho v režimu individuálního vzdělávání 1 dítě.

 

DĚKUJEME RODIČŮM DĚTÍ,  SPONZORŮM A FIRMÁM, KTERÉ NÁM POMÁHAJÍ  ZLEPŠOVAT VZDĚLÁVACÍ PODMÍNKY DĚTÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

uveřejňování.cz

http://www.uverejnovani.cz

 

Datová schránka právnické osoby Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, dle z.č. 300/2008 Sb.

ID schránky:
nbrkpgy 

13. 7. Markéta

Zítra: Karolína

Telefon:
581 226 039
775 211 501

E-mail: skolka.buk@volny.cz

Návštěvnost stránek

014592
obecbuk_footer1.png