Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dotace

Dotace pro obec Buk

Dotace 2024 - Olomoucký kraj

 

Dotace 2024 -Státní fond životního prostředí ČR-program Nové obnovitelné zdroje v energetice(RES+)

Komunální FVE-Buk

Komunální FVE - Buk-propagace.pdf

 

Dotace 2023 - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - IROP 2021-27

Nová chodníková trasa podél silnice III/4368 Obec Buk-konec obce

 

Dotace 2023 - Olomoucký kraj

Rekonstrukce II.-Kulturního domu v obci Buk

        Propagace-Rekonstrukce II-kulturního domu v obci Buk.pdf

 Změna č.2-Územní plán Buk

        Propagace -změna č.2 Územní plán Buk 2023.pdf

Dotace 2022-Olomoucký kraj

 Stavební úpravy u silnice III/4368 a III/4367 v průtahu obce Buk

       Propagace-Stavební úpravy u silnice III4368 a III4367 v průtahu obce Buk.pdf

 

Dotace 2021 - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

            Ve zdravém těle zdravý duch-aktivní zona v obci Buk

 

Dotace 2021-Olomoucký kraj

ČOV a kanalizace Buk

               ČOV a kanalizace Buk 2021

Zhotovení projektové dokumentace komunikace Buk u vodárny

              Propagace- Zhotovení projektové dokumentace 2021.pdf

 Podpora provozu prodejny COOP v obci Buk   

            Propagace- COOP prodejny 2021.pdf

Nová chodníková trasa podél silnice III/4368 obec Buk-začátek obce

           Propagace-Nová chodníková trasa obec Buk začátek obce 2021.pdf

 

Dotace 2021-Státní fond životního prostředí

         ČOV a kanalizace Buk -SFŽP.pdf

 

Dotace 2020 -Olomoucký kraj

Podpora provozu prodejny COOP v obci Buk

        -Dotace 2020 -Jednota Buk

 

Dotace 2019

Rekonstrukce veřejného osvětlení Buk

Naše krásná obec Buk-částečná oprava kulturního domu-s pod názvem Částečná rekonstrukce kulturního domu v obci Buk

Podpora provozu prodejny COOP v obci Buk

Dotace 2018

Oprava a dobudování technického zázemí obce Buk

Kanalizace a ČOV Buk

Rekonstrukce chodníku podél krajské komunikace III/4368 obce Buk - naproti školy

Název projektu: Rekonstrukce chodníku podél silnice III/4368, obce Buk - naproti škole

Prioritní osa: 4 Komunitně vedený místní rozvoj

Specifický cíl 1.2: 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivitaze místního potenciálu.

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce místních chodníků v obci Buk podél krajské komunikace III/4368. Realizací projektu dojde ke zlepšení bezpečnosti v obci Buk, k jednoduššímu přístupu pro tělesně či zrakově postižené obyvatele obce Buk a v neposlední řadě ke zvýšení atraktivity obce. Rekonstruovaný chodník bude obsahovat bezbariérové prvky, které umožní zlepšený pohyb osobám se sníženou schopností pohybu a orientace, a to včetně zlepšení jejich pohybu při využívání integrované veřejné dopravy, jelikož chodník vede právě k zastávce veřejné autobusové dopravy. Předmětný projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

EU- logo

Dotace 2017

Vybudování nové chodníkové trasy podél silnice III/4368 obec Buk- U hasičské zbrojnice

Vybudování nových částí chodníků Před školkou a Nad školkou

Dotace 2016

Elektrocentrála pro hasiče

Elektrocentrála zakoupená z příspěvku a podpory Olomouckého kraje 2016

Dotace 2013

Veřejné osvětlení obce BUK

Oprava veřejného osvětlení v obci Buk za podpory Olomouckého kraje z příspěvku Programu obnovy venkova 2013.

Dotace 2012

Žebřík pro SDH

Vybavení jednotky SDH Buk zakoupeno za finanční podpory Olomouckého kraj v roce 2012

Logo Olomoucký kraj

Hasičské helmy

Vybavení jednotky SDH Buk zakoupeno za finanční podpory Olomouckého kraj v roce 2012.

Logo Olomoucký kraj

Střecha

Výměna střešní krytiny a oprava sociálního zařízení v budově OÚ a MŠ Buk,č.p.21 za podpory Olomouckého kraje z příspěvku Programu obnovy venkova.

Logo Olomoucký kraj

Dotace 2011

Hasičské vozidlo SDH

Hasičské vozidlo SDH Buk zakoupené za finanční podpory Olomouckého kraje v roce 2011.

Logo Olomoucký kraj