Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

 Nařízení obce Buk - TRŽNÍ ŘÁD

TRŽNÍ ŘÁD obec Buk.pdf

TRŽNÍ MÍSTO tabulka.pdf

PŘÍLOHA č.1 - Tržnímu řádu - nařízení obce Buk.pdf

          1.5.2015

 Obecně závazná vyhláška č.1-2012 pohyb psů.pdf

OZV 1/2012 o pohybu psů a hospodářských zvířat

 

 OZV 1-2019 poplatek ze psu.pdf

OZV obce Buk č.1/2019, o místním poplatku ze psů

 

      1.1.2020

 2-2019 Komunalni odpad.pdf

OZV obec Buk č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2020

 Vstupne 2019.pdf

OZV obce Buk č.3/2019, o místním poplatku ze vstupného 

1.1.2020

 Verj. prostranstvi 2019.pdf

OZV obce Buk č. 4/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.2020

 Příloha k OZV č.4-2019.pdf

1.1.2020 

OZV č.1/2015  - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Buk           1.5.2015

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Usnesení zastupitelstva

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Důvod a způsob založení obce Buk

Obec Buk (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

28. 10. Samostatný stát

Zítra: Silvie

Termín svozu kom. odpadu 2020.pdf

 

Náborový leták Policie ČR.pdf

Mimořádné ocenění

Důležité varování Policie ČR

Důležité varování Policie ČR.pdf

Rady v nepříznivé životní situaci

IMG.jpg 

Varování hasičů před topnou sezonou

Varování hasičů.pdf

Upozornění k vypalování trávy a porostů

Leták pálení trávy.pdf

Počasí

 

Návštěvnost stránek

141010
obecbuk_footer1.png