Aktuality


Doporučení KHS o zaznamenávaní kontaktů

doporučení - záznamy.pdf


Publikováno 26. 3. 2020 7:39

Internetové stránky kraje k opatření proti koronaviru

Odkaz na nové internetové stránky www.krajpomaha.cz, což je Zdroj oficiálních informací o nákaze COVID-19 v Olomouckém kraji.
Stránky zřídil Krajský úřad Olomouckého kraje a budou průběžně aktualizovány.


Publikováno 19. 3. 2020 13:47

Oznámení o zrušení veřejného zasedání zastupitelstva obce Buk

oznámení o zrušení zasedání.pdf


Publikováno 18. 3. 2020 15:56

Informace praktického lékaře MUDr. Skřivánkové

Oznámení občanů - Praktický lékař.pdf


Publikováno 17. 3. 2020 19:50

Odkaz na stránky Ministerstva zdravotnictví, kde jsou aktuální informace o koronaviru

https://koronavirus.mzcr.cz/


Publikováno 16. 3. 2020 8:29

USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 15. 3.2020 č. 215 omezení volného pohybu občanů

https://koronavirus.mzcr.cz/rozhodnuti-vlady-o-zakazu-volneho-pohybu-osob/


Publikováno 16. 3. 2020 8:26

Důležité informace ke koronaviru

Koronavirus.pdf


Publikováno 27. 2. 2020 6:09

Cena stočného pro obec Buk na rok 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020

Zastupitelstvo obce Buk stanovuje cenu stočného pro občany obce Buk na rok 2016 na částku 5, -Kč/m3, který bude splatný v roce 2017.

Zastupitelstvo obce Buk stanovuje cenu stočného pro občany obce Buk na rok 2017 na částku 7,- Kč/m3, který bude splatný v roce 2018.

 Zastupitelstvo obce Buk stanovuje cenu stočného pro občany obce Buk na rok 2018 na částku 7,- Kč/m3, který bude splatný v roce 2019.

Zastupitelstvo obce Buk stanovuje cenu stočného pro občany obce Buk na rok 2019 na částku 15,- Kč/m3, který bude splatný v roce 2020.


Publikováno 21. 12. 2015 17:14

Ověření o úspoře emisí obce Buk

Ověření o úspoře emisí.pdf


Publikováno 24. 8. 2015 17:05

Obecní poplatky v roce 2020

Datum konání: 1. 5. 2019 - 31. 12. 2019

Obec Buk

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019:

Komunální odpad

- výše poplatku činí 490,-Kč/poplatník/rok

Poplatek ze psů:

- výše poplatku činí za 1. psa 100,-Kč, za každého dalšího psa 150,-Kč

Stočné

- výše poplatku činí 15,- Kč/m3

Poplatky jsou splatné do 31.května příslušného kalendářního roku,  v hotovosti na

Obecním úřadě v Buku 

v pondělí  7-16 hod.

v úterý      7 - 12.30 hod

ve středu  7-12.30 hod

 

Po dohodě je možno uhradit poplatek i bezhotovostně - převodem na účet obce. Variabilní symbol je  číslo popisné předmětné nemovitosti.


Publikováno 12. 5. 2014 20:19


31. 10. Štěpánka

Zítra: Felix

Termín svozu kom. odpadu 2020.pdf

 

Náborový leták Policie ČR.pdf

Mimořádné ocenění

Důležité varování Policie ČR

Důležité varování Policie ČR.pdf

Rady v nepříznivé životní situaci

IMG.jpg 

Varování hasičů před topnou sezonou

Varování hasičů.pdf

Upozornění k vypalování trávy a porostů

Leták pálení trávy.pdf

Počasí

Návštěvnost stránek

141122
obecbuk_footer1.png