Drobečková navigace

Úvod > Informace pro občany > Komíny > Pozor na špatný stav a nesprávné užívání komínových těles!

Pozor na špatný stav a nesprávné užívání komínových těles!Komín je zpravidla svislá konstrukce s jedním nebo více otvory. Tyto otvory slouží k odvodu kouře z tepelných spotřebičů. Komíny a kouřovody se musí udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů, zejména musí být zajištěna celistvost a neprodyšnost komínového pláště. Dále je nutné zajišťovat čištění a kontrolu komínů způsobem a ve lhůtách stanovených zvláštním právním předpisem, vyhláška 111/1981 Sb. o čištění komínů.

Proto Vám radíme
Pamatujte zejména na tyto hlavní zásady:

1. Mějte na paměti, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo vlastník (majitel) objektu.

2. Komíny a kouřovody se musí udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů.

3. Nesmíte zapomínat na pravidelné čištění a kontrolu komínů.

4. Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.

5. V půdních prostorách je zakázáno skladování
hořlavých látek, ve vzdálenosti do 1 metru od vnějšího povrchu komínového tělesa.

6. Je zakázáno používání komínů, u nichž byly zjištěny závady.

7. Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komína, dodržujte návody a technické podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů.

8. V případě vzniku požáru sazí v komíně, urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa.

9. Nikdy nehaste případný požár sazí v komíně vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání.

10. Snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidům, dětem, sousedům, svému nejbližšímu okolí.

11. Oznamujte bez odkladu hasičskému záchrannému sboru každý požár na známou tísňovou linku 150

Leták HZSOL: ZDE


HZSOL radí: Komíny

Informační leták -Komíny

Konec.jpg