Hasiči Buk

 

V současné době fungují v obci Buk dvě organizace, které působí na poli požární ochrany.

Jedná se o Sbor dobrovolných hasičů Buk (SDH), což je občanské sdružení, organizační složka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Toto sdružení v naší obci pořádá kulturní akce, jako například Hasičský ples, kácení máje, hodovou zábavu. Sbor se také účastní soutěží v požárním sportu, které pořádají okolní sbory.

Dalšími činnostmi SDH, čímž se liší od ostatních o.s., je úkol vytipovávání nových členů Jednotky a jejich seznamování se se základy požární ochrany, hlavně prevence. Dalším podstatným úkolem SDH je dokumentace historie hasičstva.

Druhou organizací je, na základě zákona o požární ochraně zřízená, Jednotka sboru dobrovolných hasičů Buk (JSDH), která je organizační složkou obce. Tato organizace zabezpečuje případný výjezd k mimořádné události (nejčastěji technická pomoc, např. čerpání vody při povodních, popř. požáry, ty však v katastru obce vznikají naštěstí jen zřídka v okolním lese bez ohrožení osob).Veškeré věcné prostředky (vozidlo, hadice, proudnice...), kterými disponuje, jsou majetkem obce.

V praxi se činnosti obou spolků kryjí a doplňují. To vyplývá i z obsazení JSDH, z jejichž devíti členů je osm členů zároveň členy SDH. Pro zamezení kompetenčním sporům je velitelem obou organizací jedna osoba.

 

HZSOL radí: Komíny

Informační leták -Komíny

Konec.jpg