Drobečková navigace

Úvod > Sbor dobrovolných hasičů > Historie

Historie


           V každé obci vminulosti někdy hořelo, všude byl dostatek hořlavého materiálu, neboť větší část obce bývala ze dřeva a stačilo trochu nepozornosti.

V Buku došlo kvelkému požáru v roce 1857, kdy vyhořelo devět domů a pět stodol. K dalšímpožárům došlo v obci v roce 1889, 1890 a 1905.

Po posledním požárubyl v Buku založen sbor dobrovolných hasičů a to dne 1.10.1905 a to též pro obec Radvanice s názvem ,,Sbor dobrovolnýchhasičů v Buku - Radvanicích". Prvním starostou sboru byl zvolen Valentin Sehnal a prvním náčelníkem Josef Stejskal. Společná činnost sboru však netrvala ani rok, protože dnem 31.1.1906 odešli radvaničtí členové, aby v Radvanicích založili vlastní sbor.

            Nově vzniklý hasičský sbor byl odpočátku velmi aktivní. Obec pro něj v roce 1906 vystavěla hasičské skladiště s věží, zakoupila hasičskou výstroj a ruční stříkačku. Svěcení stříkačky se konalo 25.5.1906. V roce 1910 byl pojištěn jeden pár koní pro dopravu stříkačky. V následujícím roce bylo zakoupeno šest košů na vodu a v roce 1912 bylo přistoupeno k pojištění členů sboru. Po požáru u Kadleců v roce 1928 byl zakoupen od firmy Hrček agregát, který byl namontován na stříkačku. K dalším technickým úpravám stříkačky došlo v roce 1942, kdy byl upravován její podvozek.

            V letech 1952-1954 byla činnost zaměřena převážně na preventivní prohlídky a byly organizovány požární hlídky vprůběhu žní. V roce 1958 byla hasičskému sboru přidělena motorová stříkačka DZ 16 včetně příslušenství. V roce 1960 bylo staré auto Ford nahrazeno autem Tatra805.

            V letech 1958-1959 se uskutečnilapřestavba zbrojnice, včetně věže. Poněvadž bylo potřeba v obci zlepšit zdroj vody pro případ požárů, byl místní rybník upraven na požární nádrž.

            Trvalý výcvik členů pro zásah při požáru se projevil v roce 1971, kdy sbor hasičů z Buku vyhrál okrskovou soutěž v Lýskách. V roce 1981 zakoupil MNV auto AVIA-valník a sbor jej upravil propožární účely. Modernizace vybavení sboru pokračovala a v roce 1982 organizace obdržela motorovou stříkačku PPS 12.

            Velký význam hasičského sboru pro obec dokládá na 30 zásahů u požárů během prvních třiceti let, dále v roce 1936,1946, 1950, 1957 a to v místě i okolí. Zasahoval i u několika lesních požárů.Díky zavedení pravidelných preventivních prohlídek se výskyt požárů v obci značně snížil. Sbor hasičů zasahoval i při živelných katastrofách, jako v roce1997 při odstraňování následků ,,stoleté vody" na řece Bečvě.

            Připravenost sboru byla stále zvyšována účastí na soutěžích, pravidelných teoretických přednáškách a při zdokonalování na praktických ukázkách.

            Hasiči se aktivně zapojovali a zapojují do dění v obci. V prvních letech se pravidelně konaly výlety v Háji ajiž v roce 1912 byl uspořádán první hasičský ples. V těchto tradicích se pokračuje a dodržují se do dnešní doby. 

 

 

 

 

HZSOL radí: Komíny

Informační leták -Komíny

Konec.jpg