ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK  2020/2021

 je ukončen.

 

 

Pro školní rok 2020/2021 se naplňuje třída věkově smíšená pro děti 
od 2 do 6 let do počtu 24 dětí.

 

Od 01.09.2017 je pro děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání
docházka povinná:

Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání.doc

 

Kritéria pro přijetí dítěte od 1.3.2020.doc

Informace k individuálnímu vzdělávání.doc

Formulář a doporučení k individuálnímu vzdělávání dětí.doc

Dotazník pro rodiče dětí.doc

 Desatero pro rodiče - MŠMT 05.2016.pdf

TĚŠÍME SE NA VÁS !

Milí rodiče.doc

 

 

Postup pro přijetí dítěte do MŠ:

 • v termínu zápisu se dostavit osobně či poslat zprávu  elektronicky (skolka.buk@volny.cz)
 • vyplnit žádost o přijetí dítěte: Žádost o přijetí dítěte.doc
 • vyplnit Evidenční list včetně lékařského potvrzení o očkování dítěte vyjma dítěte v posledním (povinném) ročníku předškolního vzdělávání EL 19-20.docx
 • předložit potřebné doklady (OP, RL dítěte)
 • vyrozumění zákonní zástupci obdrží písemně, formou rozhodnutí
  o přijetí, dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

Podmínky pro přijetí dítěte do MŠ :

 • do mateřské školy jsou děti přijímány k celodenní docházce v maximálním počtu 24 dětí, pro individuální, povinné vzdělávání do maximálního počtu 2 děti
 • přijímáme děti od dvou let věku
 • děti v naší mateřské škole tvoří věkově smíšenou skupinu
 • ve věkově smíšené skupině dětí je volná kapacita pro zápis nových dětí na školní rok 2020/2021 celkem 1

Adaptační systém v naší mateřské škole je nastaven :
Protože je mateřská škola socializačním prostředím kam dítě vstupuje poprvé
ze známého zázemí rodiny, je důležité vytvořit podmínky v mateřské škole takové, které pomáhají k úspěšnému přechodu dítěte z domova do nového prostředí:

 • k úspěšnému začlenění nejmladších dětí pomáhá kvalifikovaná chůva
 • k úspěšnému začlenění nejmladších dětí pomáhá jejich malá skupina
 • adaptace nového dítěte probíhá postupně za přítomnosti jeho rodiče za účelem bližšího poznání a vytvoření užšího vztahu a je možná po celou dobu denního provozu a podle individ. podmínek, trvá nejdéle po dobu tří měsíců (vyhláška o předškolním vzdělávání)
 • samostatný pobyt dítěte se upravuje podle jeho individ. možností při efektivní pomoci také staršího kamaráda, což je jedinečná výhoda věkově smíšené skupiny dětí v mateřské škole
 • vzdělávací a výchovná činnost probíhá ve skupinách s využitím tří heren a venkovního areálu mateřské školy, kdy se ve dvou společně děti do přesnídávky scházejí, v jedné pak společně svačí a po jídle a hygieně se děti podle zaměření řízené vzdělávací činnosti dělí do skupinek a pracují pod vedením pedagožky a chůvy pro nejmladší děti odděleně v jednotlivých hernách, pro pobyt venku a další činnosti se opět společně setkávají.
 • cíleně vytváříme pozitivní vztahy mezi učitelkami, zaměstnanci mateřské školy 
  a dítětem a jeho rodinou aplikací ověřených strategií a metod, podporou klíčových sociálně-emočních dovedností, které pomáhají k úspěchu i v dalších stupních vzdělávání i jako prevence pozdějších nežádoucích projevů chování

Co vzít na sebe ve školce a venku ? 

 • pevné přezůvky
 • boty pro pobyt venku
 • gumáky, pláštěnku
 • tepláky/hrací kalhoty pro pobyt venku
 • oblečení pro pobyt venku přiměřené venkovní teplotě
 • pohodlné oblečení pro hry a pohyb ve školce
 • zástěru/velké triko pro výtvarné a pracovní činnosti
 • pyžamko
 • věci na vícero převlečení  - zejména pro nejmladší děti  

 

 

DĚKUJEME RODIČŮM DĚTÍ,  SPONZORŮM A FIRMÁM, KTERÉ NÁM POMÁHAJÍ  ZLEPŠOVAT VZDĚLÁVACÍ PODMÍNKY DĚTÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

uveřejňování.cz

http://www.uverejnovani.cz

 

Datová schránka právnické osoby Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, dle z.č. 300/2008 Sb.

ID schránky:
nbrkpgy 

16. 1. Ctirad

Zítra: Drahoslav

Telefon:
581 226 039
775 211 501

E-mail: skolka.buk@volny.cz

Návštěvnost stránek

015243
obecbuk_footer1.png