ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK  2023/2024

 

Pro školní rok 2023/2024 je kapacita MŠ naplněná.

Pro děti, které k 31.08.2023 dosáhnou 5 let - nastupují do posledního ročníku předškolního vzdělávání -
je předškolní vzdělávání povinné:

Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání.doc

 

                                                                Kritéria 22-23.doc

 

  Oznameni zahajeni individualniho vzdelavani.doc

 

Informace k individuálnímu vzdělávání dítěte v MŠ.doc 

 

 

 IMG_1935.JPG

 

 

 • vyplnit žádost o přijetí dítěte: Zadost o prijeti ditete na skol.r. 23-24.doc
 • vyplnit Evidenční list včetně lékařského potvrzení o očkování dítěte vyjma dítěte v posledním (povinném) ročníku předškolního vzdělávání EL 23 -24.docx
 • předložit potřebné doklady (OP, RL dítěte)
 • vyrozumění zákonní zástupci obdrží písemně, formou rozhodnutí
  o přijetí, dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

Podmínky pro přijetí dítěte do MŠ :

 • do mateřské školy jsou děti přijímány k celodenní docházce v počtu 24 dětí do jedné třídy, pro individuální, povinné vzdělávání do maximálního počtu 2 děti
 • pro každé dítě individuálně dohodneme se zákonnými zástupci podmínky a postup adaptace a docházky
 • přijímáme děti od dvou let věku
 • děti v naší mateřské škole tvoří věkově smíšenou skupinu
 • ve věkově smíšené skupině dětí je volná kapacita pro zápis nových dětí na školní rok 2022/2032 celkem 7 míst.

Adaptační systém v naší mateřské škole je nastaven :
Protože je mateřská škola socializačním prostředím kam dítě vstupuje poprvé
ze známého zázemí rodiny, je důležité vytvořit podmínky v mateřské škole takové, které pomáhají k úspěšnému přechodu dítěte z domova do nového prostředí:

 • k úspěšnému začlenění nejmladších dětí pomáhá kvalifikovaná chůva
 • k úspěšnému začlenění nejmladších dětí pomáhá jejich malá skupina
 • adaptace nového dítěte probíhá postupně za přítomnosti jeho rodiče za účelem bližšího poznání a vytvoření užšího vztahu a je možná po celou dobu denního provozu a podle individ. podmínek, trvá nejdéle po dobu tří měsíců (vyhláška o předškolním vzdělávání)
 • samostatný pobyt dítěte se upravuje podle jeho individ. možností při efektivní pomoci také staršího kamaráda, což je jedinečná výhoda věkově smíšené skupiny dětí v mateřské škole
 • vzdělávací a výchovná činnost probíhá ve skupinách s využitím tří heren a venkovního areálu mateřské školy, kdy se ve dvou společně děti do přesnídávky scházejí, v jedné pak společně svačí a po jídle a hygieně se děti podle zaměření řízené vzdělávací činnosti dělí do skupinek a pracují pod vedením pedagožky a chůvy pro nejmladší děti odděleně v jednotlivých hernách, pro pobyt venku a další činnosti se opět společně setkávají.
 • cíleně vytváříme pozitivní vztahy mezi učitelkami, zaměstnanci mateřské školy 
  a dítětem a jeho rodinou aplikací ověřených strategií a metod, podporou klíčových sociálně-emočních dovedností, které pomáhají k úspěchu i v dalších stupních vzdělávání i jako prevence pozdějších nežádoucích projevů chování

Co vzít na sebe ve školce a venku ? 

 • pevné přezůvky
 • boty pro pobyt venku
 • gumáky, pláštěnku
 • tepláky/hrací kalhoty pro pobyt venku
 • oblečení pro pobyt venku přiměřené venkovní teplotě
 • pohodlné oblečení pro hry a pohyb ve školce
 • zástěru/velké triko pro výtvarné a pracovní činnosti
 • pyžamko
 • oblečení na vícero převlečení  během dne - zejména pro nejmladší děti  

 

 

DĚKUJEME RODIČŮM DĚTÍ,  SPONZORŮM A FIRMÁM, KTERÉ NÁM POMÁHAJÍ  ZLEPŠOVAT VZDĚLÁVACÍ PODMÍNKY DĚTÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

uveřejňování.cz

http://www.uverejnovani.cz

 

Datová schránka právnické osoby Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, dle z.č. 300/2008 Sb.

ID schránky:
nbrkpgy 

28. 11. René

Zítra: Zina

Telefon:
581 226 039
604 450 845

E-mail: skolka.buk@volny.cz

Návštěvnost stránek

018831
obecbuk_footer1.png