Dotace

Dotace 2020

Podpora provozu prodejny COOP v obci Buk

Leták ke stažení

Nová chodníková trasa podél silnice III/4368, obec Buk - začátek obce

Dotace 2019

Rekonstrukce veřejného osvětlení Buk

Leták ke stažení

Naše krásná obec Buk-částečná oprava kulturního domu-s pod názvem Částečná rekonstrukce kulturního domu v obci Buk

Leták ke stažení

Podpora provozu prodejny COOP v obci Buk

Leták ke stažení

Dotace 2018

Oprava a dobudování technického zázemí obce Buk

Leták ke stažení

Kanalizace a ČOV Buk

Leták ke stažení

Rekonstrukce chodníku podél krajské komunikace III/4368 obce Buk - naproti školy

Leták ke stažení

Název projektu: Rekonstrukce chodníku podél silnice III/4368, obce Buk - naproti škole

Prioritní osa: 4 Komunitně vedený místní rozvoj

Specifický cíl 1.2: 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivitaze místního potenciálu.

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce místních chodníků v obci Buk podél krajské komunikace III/4368. Realizací projektu dojde ke zlepšení bezpečnosti v obci Buk, k jednoduššímu přístupu pro tělesně či zrakově postižené obyvatele obce Buk a v neposlední řadě ke zvýšení atraktivity obce. Rekonstruovaný chodník bude obsahovat bezbariérové prvky, které umožní zlepšený pohyb osobám se sníženou schopností pohybu a orientace, a to včetně zlepšení jejich pohybu při využívání integrované veřejné dopravy, jelikož chodník vede právě k zastávce veřejné autobusové dopravy. Předmětný projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

Dotace 2017

Vybudování nové chodníkové trasy podél silnice III/4368 obec Buk- U hasičské zbrojnice

Leták ke stažení

Vybudování nových částí chodníků Před školkou a Nad školkou

Leták ke stažení

Dotace 2016

Elektrocentrála pro hasiče

Elektrocentrála zakoupená z příspěvku a podpory Olomouckého kraje 2016

Fotografie

Leták ke stažení

Dotace 2013

Veřejné osvětlení obce BUK

Oprava veřejného osvětlení v obci Buk za podpory Olomouckého kraje z příspěvku Programu obnovy venkova 2013.

Leták ke stažení

Dotace 2012

Žebřík pro SDH

Vybavení jednotky SDH Buk zakoupeno za finanční podpory Olomouckého kraj v roce 2012

Fotografie

Logo Olomoucký kraj.png

Hasičské helmy

Vybavení jednotky SDH Buk zakoupeno za finanční podpory Olomouckého kraj v roce 2012.

Fotografie

Logo Olomoucký kraj.png

Střecha

Výměna střešní krytiny a oprava sociálního zařízení v budově OÚ a MŠ Buk,č.p.21 za podpory Olomouckého kraje z příspěvku Programu obnovy venkova.

Leták ke stažení

Logo Olomoucký kraj.png

Dotace 2011

Hasičské vozidlo SDH

Hasičské vozidlo SDH Buk zakoupené za finanční podpory Olomouckého kraje v roce 2011.

Fotografie

Logo Olomoucký kraj.png

 

1. 12. Iva

Zítra: Blanka

Termín svozu kom. odpadu 2020.pdf

 

Náborový leták Policie ČR.pdf

Mimořádné ocenění

Důležité varování Policie ČR

Důležité varování Policie ČR.pdf

Rady v nepříznivé životní situaci

IMG.jpg 

Varování hasičů před topnou sezonou

Varování hasičů.pdf

Upozornění k vypalování trávy a porostů

Leták pálení trávy.pdf

Počasí

Návštěvnost stránek

142542
obecbuk_footer1.png