DOTACE 2020

  Podpora provozu prodejny COOP v obci Buk

Podpora provozu prodejny COOP v obci Buk.jpg

     Nová chodníková trasa podél silnice III/4368

                       obec Buk -začátek obce

Nová chodníková trasa obec Buk-začátek obce.jpg

                                   

                                          Dotace 2019   

              

                  Rekonstrukce veřejného osvětlení Buk

 

IMG_0003.jpg

 

 

Naše krásná obec Buk-částečná oprava kulturního domu-s pod názvem Částečná rekonstrukce kulturního domu v obci Buk

 

IMG_0002[1].jpg

  

                         

                        Podpora provozu prodejny COOP v obci Buk

 

IMG_0002.jpg

 

                                                                  Dotace 2018

 

                    Oprava a dobudování technického zázemí obce Buk

 

Oprava a dobudování technického zázení obce Buk.jpg 

 

                                                          Kanalizace  a ČOV Buk

 

Kanalizace a ČOV Buk_0001.jpgRekonstrukce chodníku podél krajské komunikace III/4368 obce
Buk - naproti školy

Plakat dotace chodník kopie.jpg

Název projektu: Rekonstrukce chodníku podél silnice III/4368, obce
Buk - naproti škole

Prioritní osa: 4 Komunitně vedený místní rozvoj

Specifický cíl 1.2: 4.1: Posílení komunitně vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
a aktivitaze místního potenciálu

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce místních chodníků v obci
Buk podél krajské komunikace III/4368. Realizací projektu dojde ke
zlepšení bezpečnosti v obci Buk, k jednoduššímu přístupu pro
tělesně či zrakově postižené obyvatele obce Buk a v neposlední
řadě ke zvýšení atraktivity obce. Rekonstruovaný chodník bude
obsahovat bezbariérové prvky, které umožní zlepšený pohyb osobám
se sníženou schopností pohybu a orientace, a to včetně zlepšení
jejich pohybu při využívání integrované veřejné dopravy,
jelikož chodník vede právě k zastávce veřejné autobusové
dopravy.PŘEDMĚTNÝ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

 

                                                    Dotace 2017

 

Vybudování nové chodníkové trasy podél silnice III/4368 obec Buk- U hasičské zbrojnice

 

Chodniky-dotace[1].jpg

 

Vybudování nových částí chodníků Před školkou a Nad školkou

 

Chodníky-dotace.jpg

 

 

Elektrocentrála pro hasiče

Elektrocentrála zakoupená z příspěvku a podpory Olomouckého kraje 2016

P5310319.JPG
 

elektrocentrála dotace.jpg
 

       

 

Veřejné osvětlení obce BUK

Oprava veřejného osvětlení v obci Buk za podpory Olomouckého kraje z příspěvku Programu obnovy venkova 2013.

null

 

Žebřík pro SDH

Vybavení jednotky SDH Buk zakoupeno za finanční podpory Olomouckého kraj v roce 2012

 

Žebřík 8,4m
   

Hasičské helmy

Vybavení jednotky SDH Buk zakoupeno za finanční podpory Olomouckého kraj v roce 2012

 

Hasické helmy

   

Střecha

Výměna střešní krytiny a oprava sociálního zařízení v budově OÚ a MŠ Buk,č.p.21 za podpory Olomouckého kraje z příspěvku Programu obnovy venkova

 POV - polep OÚ Buk -střecha PDF

POV - polep OÚ Buk -střecha

   

Hasičské vozidlo  SDH

Hasičské vozidlo  SDH Buk zakoupené za finanční podpory Olomouckého kraje v roce 2011

 

Hasické auto 4.12.2011

   

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

31. 10. Štěpánka

Zítra: Felix

Termín svozu kom. odpadu 2020.pdf

 

Náborový leták Policie ČR.pdf

Mimořádné ocenění

Důležité varování Policie ČR

Důležité varování Policie ČR.pdf

Rady v nepříznivé životní situaci

IMG.jpg 

Varování hasičů před topnou sezonou

Varování hasičů.pdf

Upozornění k vypalování trávy a porostů

Leták pálení trávy.pdf

Počasí

Návštěvnost stránek

141122
obecbuk_footer1.png