Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Nařízení obce Buk - TRŽNÍ ŘÁD

TRŽNÍ ŘÁD obec Buk.pdf

TRŽNÍ MÍSTO tabulka.pdf

PŘÍLOHA č.1 - Tržnímu řádu - nařízení obce Buk.pdf

1.5.2015

Obecně závazná vyhláška č.1-2012 pohyb psů.pdf

OZV 1/2012 o pohybu psů a hospodářských zvířat

7.4.2012 

OZV 1-2019 poplatek ze psu.pdf

OZV obce Buk č.1/2019, o místním poplatku ze psů

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška 22021 o místním poplatku-opady.pdf

OZV obec Buk č. 2/2021, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2022

Vstupne 2019.pdf

OZV obce Buk č.3/2019, o místním poplatku ze vstupného 

1.1.2020

Verj. prostranstvi 2019.pdf

OZV obce Buk č. 4/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.2020

Příloha k OZV č.4-2019.pdf

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška 12021 systém odpadového hospodářství.pdf

OZV č.1/2021  - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Buk

         
1.1.2022

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Usnesení zastupitelstva